Cайт радiоаматорiв мiста Нiжина, одного з найдавнiших мiст України. Цей сайт присвячений нашим друзям, котрi не мислять себе без Радiо, без мандрiв по свiту разом iз радiохвилями, без радiосхем, антен, без спiлкування з однодумцями. Цей сайт розповiсть про нас, нашi захоплення, радiоекспедицiї, нашi аматорськi конструкцiї, досягнення i таке iнше. Ми впевненi, що будь-якому дружньому колективу радiоаматорiв є що розповiсти про себе i своє хоббi.
UKR ENG


События 2007 года


Плот готов к плаванью. Последние штрихи

Пришвартовались. Антенна смотрит на Остер

Теперь можно подкрепиться

Дождь, ветер, ночь, мокро, сыро... Только костер спасает от стихии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Редактор Петро Грицай, US1REO
Технічний редактор Віктор Потебня, US1RCH.