Cайт радiоаматорiв мiста Нiжина, одного з найдавнiших мiст України. Цей сайт присвячений нашим друзям, котрi не мислять себе без Радiо, без мандрiв по свiту разом iз радiохвилями, без радiосхем, антен, без спiлкування з однодумцями. Цей сайт розповiсть про нас, нашi захоплення, радiоекспедицiї, нашi аматорськi конструкцiї, досягнення i таке iнше. Ми впевненi, що будь-якому дружньому колективу радiоаматорiв є що розповiсти про себе i своє хоббi.
UKR ENG

События 2015 года


Ніжинські радіоаматори на черговому Хамфесті Чернігівщини 18 липня 2015 року

Ніжинські радіоаматори на черговому Хамфесті Чернігівщини 18 липня 2015 року

Ніжинські радіоаматори на черговому Хамфесті Чернігівщини 18 липня 2015 року

Традиційна зустріч
1

Редактор Петро Грицай, US1REO
Технічний редактор Віктор Потебня, US1RCH.